Các ngành đào tạo

Cử nhân luật

Thạc sĩ luật

Văn Bằng 2 Luật

Cử Nhân Ngôn Ngữ aNH

QUÊ HƯƠNG SCHOOL

Kỹ năng pháp luật

Đăng ký tư vấn

Điểm nổi bật của chương trình Slri

Đăng ký tư vấn

LỘ TRÌNH HỌC TINH GỌN

Chúng tôi cam kết sẽ giúp các bạn có được lợi ít tốt nhất trong thời gian học cùng chúng tôi.

Hỗ trợ trực tiếp 24/24

Nếu có thắc mắc hay gặp khó khăn gì, vào bất cứ giờ nào, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Đội Ngũ Quản Lý

ThS.Ls.Nguyễn Văn Nam
Chủ Tịch/ Viện Trưởng

Mrs . Đỗ Cẩm Hồng
Quản lý chương trình Thạc sĩ

Ms.Đăng Kim Ngân
Quản lý chương trình cử nhân

Mrs.Nguyễn Thị Dung
Q. Lý chương trình Văn Bằng 2